ร้านขายยา

ลำดับ ชื่อร้าน ที่อยู่ จังหวัด โทร
1 ร้านมาร์ช ฟาร์มาซี 444 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 1 ห้อง 1B 39/1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 0-2626-0568
2 ร้านสยามเวชภัณฑ์ 13/1 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 081-616-3115
3 ร้าน ฉ.รุ่งเรือง (2000) 609-611 ถนนมังกร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 0-2224-5240
4 พรสุขเภสัช 189 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 0-2411-0066
5 หจก.แสงอุดมฟาร์มาซี 24-26 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 0-2222-4525-6
6 ห้างขายยา ตงเฮงจั่น 25 ซอยบพิตร ถนนจักรวรรดิ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 0-2221-2467
7 ร้านวีระเวชภัณฑ์ 2049 ตลาดสะพาน 2 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 0-2538-5300
8 บริษัท ฟามิค จำกัด 2539 ซอย 81-83 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 0-2934-9037
9 ร้านขายยาอี่ซิ่วตั้ง 1488 ถ.เจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 02-2343775,081-0944788
10 เฮลท์พลัส เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ
11 ด็อกเตอร์พีร์ ฟาร์ม่า 542,542/1-2 ห้องM01-02 ศูนย์การค้าเสนาเฟสต์ ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กมท. 10600 กรุงเทพฯ 093-2306391
12 จักรเพชรเภสัช 480 484 ถนนจักรเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ตรงข้ามอินเดียเอ็มโพเรียม กรุงเทพฯ
13 ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม แผนกร้านค้า 1 สาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่) ตรงข้าม ร.พ.รามาธิบดี เลขที่ 75/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 0-2203-8847 0-2203-8849