• ห้าตะขาบ ผลิตและจำหน่ายยาที่ดีมีคุณภาพสู่ผู้บริโภคอยู่คู่ประชาชนชาวไทยมากว่า 80 ปี 

  • image

  • สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ตราห้าตะขาบ ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ

  • image

  • image

  • ผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันเรามีสินค้าอยู่ 4 ประเภท คือ ยาอมแก้ไอ ยาขมเม็ด ยาเม็ดเบอร์เจ็ด(ยาแก้บิด) และยากวาดมหาจักร์

  • image

  • ถาม-ตอบ คำถาม คำตอบ สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ห้าตะขาบ

  • 1
  • 2

ยินดีต้อนรับ

บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นมาจากรุ่นคุณปู่ ซึ่งเป็นเวลากว่า 80 ปีแล้วที่ได้จำหน่ายสินค้ายาอมแก้ไอสู่ประชาชนชาวไทย บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายการทำงานและการผลิตที่ว่า ทำสินค้าที่ดีมีคุณภาพสู่ผู้บริโภค

ปัจจุบันเรามีสินค้าอยู่ 4 ประเภท คือ ยาอมแก้ไอ , ยาขมเม็ด , ยาเม็ดเบอร์เจ็ด(ยาแก้บิด) และยากวาดมหาจักร์  โดยยาอมแก้ไอนั้นยังมีรสชาติให้เลือกอีกถึง 4 รสชาติ คือ รสสมุนไพร , รสบ๊วย , รสมิ้นท์ และรสตะไคร้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงการสร้างมาตรฐานการผลิตให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยเริ่มต้นจากการได้รับมาตรฐาน GMP (มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต) และยังมีนโยบายที่จะพัฒนากระบวนการผลิตต่อไปอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

Member Access